Bergsprängning följs av bergförstärkning

17 april 2020 william eriksson
Bergsprängning följs av bergförstärkning

I bergiga och steniga trakter kan det vara helt nödvändigt med bergsprängning för att kunna bygga ett hus, och givetvis för att göra tunnlar och vägar. I Stockholm och Göteborg är det väldigt tydligt att man har fått bemästra naturen på detta sätt. Längs med järnvägen kan man se höga berg, där man har sprängt och sedan nätat in bergväggen efteråt. Det kallas bergförstärkning när man säkrar upp berget efter sprängningarna, så att inga lösa block eller stenar kan ramla ner.

 

Det finns olika metoder

Bergförstärkning i Stockholm förekommer ofta. Men det är faktiskt inte säkert att man alltid uppmärksammar det, eftersom det kan se ut på lite olika sätt. Ett nät över hela bergväggen ser man ju, men det finns andra metoder också. Man kan skruva fast block i berget, och man kan också spruta betong över en bergig yta. Då kan man till och med måla på bergväggen, när man har gjort den slät. Kanske kommer folk inte ens att tänka på att det har sprängts på det stället.

 

 

Miljön får avgöra metoden

Om det planerade bygget befinner sig nära känsliga områden, schakt eller liknande, eller om det finns byggnader i närheten som man måste vara extra aktsam om, kan man spräcka berget i stället för att spränga. Man kan använda speciella verktyg eller så kan man göra en tyst sprängning med så kallad snigeldynamit. Då hörs det inget, och det blir inga störande vibrationer heller. Man får avgöra från fall till fall vilka metoder som är lämpligast, beroende på hur omgivningen ser ut. Bergsprängning i alla dess former, och även bergförstärkning, får man som privatperson absolut inte göra själv. Det måste utföras av proffs, så att det görs med kompetens och säkerhet i fokus. Professionella bergsprängare har både rätt utrustning och erfarenhet, så att man kan lita på att resultatet blir bra.

Fler nyheter