Få en näsa du tycker om med hjälp av näsplastik

16 april 2020
Cecilia Olsson
Få en näsa du tycker om med hjälp av näsplastik

Näsor kommer i många olika former, det finns stora, små, breda, smala, raka och böjda. Näsan är en central punkt i ansiktet som kan dra till sig en hel del uppmärksamhet och prägla ett utseende. Även fast näsan kan ge karaktär till ett utseende som passar personen så är det inte alla som uppskattar den näsa som han eller hon blivit tilldelad. Om man är missnöjd med sin näsas utseende eller har något annat besvär med den så kan man åtgärda det med näsplastik. Näsplastik kan i regel delas in i två olika kategorier; estetisk och funktionell. 

En estetisk näsplastik utförs för att ändra formen på näsan så att den blir mer estetiskt tilltalande, till exempel genom att minska storleken på näsan, ta bort en ”puckel” på näsryggen eller förändra nästippens utseende. En funktionell näsplastik gör man för att förbättra näsans funktion genom att ändra placeringen av de anatomiska strukturerna och därmed lindra en blockering eller tilltäppning i näsan. För att återställa näsandningen kan man ibland behöva korrigera både ytternäsan och nässkiljeväggen. Näsandningen kan vara påverkad till följd av trauma, en skada som skett tidigare i livet eller av att det helt enkelt vuxit snett av sig självt. Vid en funktionell näsoperation är det vanligt att man rätar ut en sned nässkiljevägg eller minskar de så kallade näsmusslorna för att förbättra andningen genom näsan.

Är man i behov av näsplastik i Stockholm så kan man kontakta Astoriakliniken. De har mycket duktiga näskirurger som behärskar både form och funktion, så de vet vad som krävs för att resultatet ska bli optimalt. På Astoriakliniken är de specialiserade inom just näskirurgi och målet med varje ingrepp är att skapa en välfungerande näsa, som harmonierar med ansikte och karaktär, utan att den ser opererad ut. Därmed är det en klinik man kan räkna med om man önskar ändra på sin näsas utseende eller funktion.

Fler nyheter