Invaliditetsintyg i Sverige

28 november 2022 Helen Johansson

editorial

Ansök om ett intyg för ditt funktionshinder

Ett invaliditetsintyg är ett dokument utfärdat av Försäkringskassan som bevisar att du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Intyget används för att ansöka om förmåner från Försäkringskassan, till exempel sjukersättning, aktivitetsersättning eller invaliditetspension.

image

Ansökningsprocessen 

Vem kan ansöka om ett invaliditetsintyg?
Om du har ett funktionshinder som gör det svårt eller omöjligt för dig att arbeta kan du ansöka om ett invaliditetsintyg
Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ansöka. Om du är under 18 år kan din förälder eller vårdnadshavare ansöka för din räkning
Du måste också vara folkbokförd i Sverige
Du får inte ha någon annan typ av intyg som styrker din rätt till invaliditetspension, till exempel ett arbetsskadeintyg eller ett anpassningsintyg

Hur man ansöker om ett invaliditetsintyg
Om du vill ansöka om ett invaliditetsintyg måste du först boka tid hos en medicinsk bedömare på Försäkringskassan. Den medicinska bedömaren kommer sedan att bedöma ditt ärende och fatta ett beslut om huruvida du ska få ett invaliditetsintyg eller inte. Om läkaren beslutar att du är arbetsoförmögen fyller han/hon i och undertecknar blanketten för invaliditetsintyg för din räkning.

Du kan också låta din läkare fylla i och underteckna blanketten om han eller hon anser att du är arbetsoförmögen på grund av din sjukdom eller skada. Observera dock att Försäkringskassan fortfarande kan kräva att du bokar en tid hos en medicinsk bedömare innan din ansökan kan behandlas.

Om du är under 65 år och får ett invaliditetsintyg har du automatiskt rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Om du är över 65 år kan du istället ha rätt till ålderspension från Försäkringspensionsverket. 

Ett invaliditetsintyg är ett dokument utfärdat av Försäkringskassan som bevisar att du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Intyget används för att ansöka om förmåner från Försäkringskassan, till exempel sjukersättning, aktivitetsersättning eller invaliditetspension. För att ansöka om ett invaliditetsintyg bokar du en tid hos en medicinsk bedömare som bedömer ditt ärende och beslutar om intyget ska utfärdas eller inte. För mer information besök gärna https://www.invaliditetsintyg.se/

Fler nyheter