När lokalerna behöver virussanering – tänk på det här!

18 juni 2022 william eriksson

editorial

De senaste åren har det blivit tydligare än någonsin, vikten av virussanering och att desinfektera offentliga rum. Basal hygien och rutinmässiga saneringsåtgärder är numera standard för varje seriös arbetsplats. Det råder inget tvivel om att virus av olika slag inte längre kan underskattas.

Allt detta förutsätter naturligtvis att det finns medel att tillgå som är pålitliga och användarvänliga. De flesta människor är inte specialister i sanering och de flesta saknar insikter i vilka kemiska ämnen som existerar i desinfektionsmedel. Frågor som ofta uppstår har att göra med vilka ytor som kan desinfekteras med vilka medel. Naturligtvis vill ingen åsamka materialskador eller andra problem. Det ska kort sagt vara enkelt att hålla rent.

 

Virkon kan användas på de flesta material

Som tur är finns det många produkter som fungerar just som man vill att de ska. En produkt som Virkon, till exempel, kan användas på de flesta material och de behöver inte ens rengöras i förväg, allt på grund av det fettlösande innehållet i medlet.

Som om inte det var nog är det miljövänligt också, och kan spolas ned i toaletten utan att någon eller något skadas. Bara man skyddar ansiktet och använder handskar, vilket såklart gäller för hantering av alla typer av kemikalier.

 

virussanering

 

Alkoholbaserade desinfektionsmedel

Detsamma gäller för de vanliga desinfektionsmedlen baserade på alkohollösningar. Dessa mer vanligt förekommande produkter har ingen verkan på spridningen av intensiva virus som vinterkräksjukan (så kallade ”nakna virus”) men arbetar effektivt mot vanliga virus och svamp och vanliga bakterier. Det är därför du hittar dem på de flesta arbetsplatser.

Det ska inte vara svårt att hålla rent. Rätt material behövs för rätt åtgärder. Alkoholbaserade desinfektionsmedel bör vara standardvara på arbetsplatser, placerade så att de finns i alla rum på en arbetsplats. Virkon rekommenderas som lagervara, särskilt för de perioder på året då det är allmänt känt att mer intensiva virus ofta sprids.

Fler nyheter