Rörelse utomhus på förskola i Södermalm

26 november 2021 jonas olsson

editorial

Man kan bo mitt i Stockholm och jobba i city, och ändå kan barnen vistas utomhus runt om i hela staden om de åker kollektivt med förskolan. De utforskar sin hemstad och får kunskap både om djur, natur, alla olika lekplatser runt om i Stockholm, och de får röra på sig. Skickliga pedagoger ser till att alla barn får utveckla sin egen personlighet.

Allt detta är vardagen för barnen på en liten fristående förskola i Södermalm. Där är många lekkompisar, men tillräckligt få för att barnen ska får den uppmärksamhet de behöver. Tycker du att detta låter bra, ska du ta kontakt med en sådan förskola och ge ditt barn chansen att få gå där. 

 

image

 

Lekfullhet och kunskaper är viktiga

Det är bra att barnen lär sig om naturen, om djur, växter, svampar, träd och blommor, och att de blir medvetna om sin omgivning. Miljön som vi alla har ansvar för och är delaktiga i, kunskaper om årstidernas skiftningar och mycket annat får barnen bekanta sig med. Att vara utomhus så mycket som möjligt är bra för barnen.

Det är många föräldrar som upplever att barnen bara vill sitta still och titta på tv, telefoner och datorer. De är tacksamma för att en Förskola i Södermalm tar tag i detta och får med sig barnen ut i naturen istället. Dessutom får barnen näringsriktig och bra mat, och de lär sig att värna om naturen när hela förskolan har ett hållbarhetstänk. 

Konsten att samarbeta med varandra

Barnen lär sig att samarbeta i grupp och att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Att vara en bra kompis är något man bör lära sig tidigt, och det har man nytta av hela livet. Lämna dina barn till en förskola som tar detta på allvar, där barnen utvecklas i en positiv anda och föräldrarna får information om alla framsteg.

Fler nyheter