Vill du arbeta med svetsning i Stockholm?

25 maj 2021 Lily Hansen

När man ska foga samman metaller behöver man svetsa dem samman. Det innebär att man först börjar med att hetta upp de metallstycken man vill sammanfoga, sedan låter man dem smälta samman, en så kallad sammansmältning. Med en mycket varm låga som riktas mot båda metallstycken kan man hålla värmen intakt tills allt har smält ihop och förenats. Det hettar till ordentligt på en sådan här arbetsplats skulle man kunna säga. 

Vill man syssla med den här typen av arbete utbildar man sig till svetsare. En svetsare har som uppdrag att sammanfoga metaller. Det kan vara vid nytillverkning eller vid olika slags monteringar. Andra områden är såklart reparation och underhåll av befintliga produkter. Man arbetar både med automatiserade svetsmaskiner och med lite mer förfinad teknik, där den lilla människan fortfarande har sin givna plats. Se mer här: https://www.hofmeijer.se/svetsning.

 

Förr och nu

Människan började svetsa samman metaller redan på brons och järnåldern. Då använde de sig av en teknik som kallas för vällning. Det kallas ibland även för smidessvetsning eller hetsning. Två eller tre olika metaller förs samman och smids ihop. Tekniken med att använda gassvets och bågsvets vid svetsning i Stockholm tog sedan över i samband med den industriella revolutionen. Innan dess var det många år som krävdes för att utveckla teknikerna.   

Den energi som kommer från en gasflamma kan räcka för att smälta samman metaller. Det finns så många olika svetstekniker vilket gör det möjligt att svetsa i de mest otänkbara miljöer. Vad sägs om att man kan svetsa under vatten och att det även går  att göra det i rymden? Viktig är dock att man opererar i en miljö där materialet är fritt från smuts och oxider. Finns det partiklar och smuts med i leken kan de blir inneslutna i svetsfogen och skapa en mindre hållbar produkt. 

Fler nyheter