En skola i Malmö som ingjuter ett grönskande lugn

06 juli 2022 Mikael Barani

editorial

I en värld full av allt större frågetecken börjar det kännas som att svaren blir allt mer avlägsna. Kanske är det så att det klokaste som man kan göra är att söka sina egna friheter.

Vi människor är trots allt ett flockdjur. Vi som finns till idag, vi finns till tack vare att våra förfäder rörde sig framåt tillsammans. Det fanns en vision och ett mål som man strävade efter – något som förenade oss.

En värld man förstår sig på

Vi lever idag i en global värld. Våra visioner och mål är också globala. Frågan är hur människan, vars hjärna är utvecklad till att kunna hålla reda på omkring 140 andra människor, hanterar vidden av den världen.
Inte undra på om det kan kännas övermäktigt och, kanske, lite hopplöst ibland. Vidden av det ansvar som numera vilar på individen är nästintill ogreppbart.

Inte undra på om folk har ångest inför att det är upp till en själv att rädda hela jorden.

skola malmö

Det är i dessa stunder man alltid har ett hem och en plats för kontemplation i skogen. En promenad bland barrträd och mossa har en förmåga att skala bort allt och bara låta oss vara oss själva.

Har man gått på Skabersjöskolan, en skola i Malmö där man praktiserar ur och skur, är chanserna stora för att man har fått med sig denna mentalitet redan från start. För här är man, som namnet antyder, ute i både ur och skur.

För det känns ju inte alltför avlägset att tro att om man är van vid att ofta vistas ute i skogen får man också med sig den trygghet som skogen bär på. Är man van vid att följa säsongens rytm, se cirkeln från död till återuppståndelse, blir kanske världen också mer lättförståelig.

Kanske inser man också då att allt vi egentligen kan påverka är oss själva.

Fler nyheter