Fortsätt arbetet som vanligt med hjälp av kontorsmoduler

31 mars 2021 Lily Hansen

När ett sjukhus, eller företag, renoveras så är det mycket viktigt att alla funktioner kan fortsätta fungera precis som vanligt. Så är det när det gäller sjukhusfaciliteter som undersökningsrum, operationssalar och rum för patienter att vara inlagda på. Men det finns även andra lokaler på ett sjukhus som är mycket viktiga att ha, nämligen alla kontor. All administration samt alla läkares och sjuksköterskors kontor är något av kärnan i hela organisationen. Utan dessa kommer hela verksamheten att gå snett.

Rum med olika funktioner

Kontorsmoduler har vanligtvis ett kontor i varje kortsida med en gång emellan. På det viset går det att fästa kontorsmoduler tillsammans i en oändlighet. Men man brukar även använda sig av en mittsektion där man har ingång samt ett trapphus, så att man slipper gå uppför trappan på utsidan. Det brukar även finnas toaletter, en matsal, mötesrum och ibland även ett omklädningsrum med duschar. 

Om du är ansvarig för att skapa en fungerande byggnad så är det helt upp till dig hur du kombinerar ihop alla huskropparna så att du får det du önskar. Modulerna är mycket flexibla och enkla att bygga ihop eftersom de följer standardmått och är skapade för att kunna byggas ihop på olika sätt.

Trevlig miljö för alla kollegor

Trots att moduler håller en ganska enkel standard och är klossar som går att bygga ihop, så går det att få dem mycket trevliga inomhus. Om du ska hyra kontorsmoduler under en längre tid så går det att inreda dem lite som du själv vill.

Du kan till och med lägga tillfälliga golv eller installera lampor och sätta upp gardiner. Med lite kärlek och omtanke kan du skapa mycket trevliga lokaler som främjar arbetslusten och gör att den tillfälliga lösningen känns mer än bara fungerande. När modulerna sedan ska tillbaka så får du återställa dem. 

Fler nyheter