Trumman i musikhistorien

24 mars 2020 william eriksson
Trumman i musikhistorien

Trummor av olika slag har utgjort ryggraden i oerhört mycket av den musik som skapats historien igenom. Trumman är troligtvis världens äldsta och mest frekvent förekommande musikinstrument, och dess roll står sig lika stark i dag som någonsin tidigare. Inom allt från traditionella danser och religiösa riter till modern rock, pop och housemusik har olika typer av trummor en dominerande och central roll. En trumma adderar puls, liv och driv till det musikaliska uttrycket, och i många kulturer har den rent av haft en status som magisk på grund av de hypnotiska stämningar den kan skapa.

 

Digitala trummor kompletterar de vanliga akustiska

Numera finns såväl akustiska som digitala trummor. Den senare varianten erbjuder inte bara ett lite annorlunda sound,  utan är också mycket praktisk när det kommer till möjligheterna att öva i lyhörda bostäder och liknande. Traditionella trummor och trumset har dock alltjämt en självklar plats inom den musik som produceras världen över i dag. Man bör snarare se den digitala trumman som ett komplement än som en konkurrent. Visa hävdar att spelkänslan inte riktigt är densamma, men allt handlar egentligen om vad man är ute efter, och även i vilket sammanhang.

 

 

Trumsetet är en tämligen modern uppfinning

De moderna trumseten kom att utvecklas i framför allt i USA under andra hälften av 1800-talet och i början av 1900-talet. De bakomliggande skälen var framför allt ekonomiska. Det var helt enkelt mycket billigare för dåtidens orkestrar och teatrar att låta en person spela flera slagverksinstrument samtidigt, istället för att som tidigare ha en person på cymbaler, en på bastrumma och så vidare. Man uppfann bland annat trumpedalen, och under de första decennierna av 1900-talet började kompletta trumset att serietillverkas och saluföras. Succén var ett faktum och håller i sig än i dag. På hemsidor som exempelvis Danguitar.se kan du hitta trumset av hög kvalitet.

Fler nyheter