Välj rätt färg till din fasad

04 juni 2020 Eva Olsson

Om du tänkt måla din fasad i en annan färg och bor i ett detaljplanerat område, är det en del regler som man måste ta hänsyn till. För det första bör du ansöka om ett bygglov och få den nya färgen godkänd innan du påbörjar arbetet. För det andra är det lättare att få en färg godkänd om den harmoniserar med övriga byggnader i området. Om man tittar i detaljplanen ser man vilka färger som är godkända.

Det är kommunen som beviljar bygglov och ansökan prövas hos Plan- och bygglagens särskilda tillstånd. Kommunen tar ut en avgift för en bygglovsansökan, även om man får avslag. Därför är det viktigt att du hör med dem först, ifall du behöver göra en ansökan eller inte när du ska byta färg på fasaden.

På ett K-märkt hus är svårare att få ett bygglov. Därför kan det vara idé att kontakta en byggnadsantikvarie innan man gör en ansökan till kommunen. Vanligtvis är det handläggaren på kommunen som fattar ett beslut när det gäller byte av färg på fasaden och då behöver inte ansökan gå vidare till Plan- och byggnadsnämnden. Handläggaren går då igenom de handlingar som berör ansökan och kontrollerar att de är fackmässigt utförda.

Om handlingarna inte är kompletta, som att något saknas eller behöver kompletteras, kontaktas den som ansökt bygglovet. Handläggaren tittar också på om ansökan följer Plan- och bygglagens bestämmelser. I vissa fall kan även yttranden från grannar inhämtas, men det är sällan det görs när det bara gäller byte av färg på fasaden. Om man får ett avslag hos kommunen kan man överklaga hos Länsstyrelsen. Även andra som berörs har möjlighet att göra en överklagan.

Det måste då göras senast 3 veckor efter man fått avslag från kommunen. Om Länsstyrelsen fattar ett beslut som man inte är nöjd med, kan man vända sig till Mark- och miljödomstolen. Det är Boverket som är vägledande för kommunerna när de exempelvis hanterar bygglov.

Fler nyheter