Magasinering för olika förvaringsbehov

Magasinering för olika förvaringsbehov

Magasinering är något som fått stort genomslag i Sverige de senaste åren. Magasinering, eller self storage som det kallas i sitt ursprungsland USA, innebär att man under en kortare eller längre period hyr ett förråd för att förvara sina saker.

Om man bor väldigt litet utan tillgång till förråd, något som är väldigt vanligt i storstadsområden, så är det en bra lösning för att kunna förvara möbler, prylar och utrustning som man inte har användning för annat än vid enstaka tillfällen eller vissa årstider under året. Ett annat tillfälle då många väljer att använda sig av magasinering är då det är ett glapp mellan att man lämnar ett boende till dess att man får tillgång till det nya. Även människor som flyttar utomlands under en period kan med fördel använda sig av tjänsten.

När man fyller sitt hyrda förråd kan det vara klokt att tänka på var man ställer vad, speciellt om man hyr under en längre tid. Finns det saker som man vet med sig att man kommer behöva under hyrperioden så bör man ställa de lättillgängligt nära dörren. Man ska även tänka på att använda sig av stabila kartonger om man ska stapla dem på varandra och alltid ställa de tyngsta längst ner. Det är också bra att göra en ritning på var man har ställt vad för att underlätta vid hämtning. Ritningen kan man med fördel fästa på dörren eller väggen i förrådet för att ha den nära till hands när än man kan tänkas behöva den.

Hos de allra flesta företag som erbjuder magasinering kan man hyra under både korta och långa perioder. Det brukar även finnas fasta öppettider då man kan komma åt sitt förråd om man vill hämta eller lämna något under tiden man hyr. Storage i Uppsala med dessa villkor erbjuds till exempel av Flyttharry. Flyttharrys magasin är en säker plats att förvara sina saker då det har värme, är larmat samt försäkrat.