Få hjälp med allt inom brandskydd i Stockholm

20 juli 2021
Cecilia Olsson

Genom att brandskydda en byggnad kan man minimera skadorna vid en eventuell brand. Man delar ofta in en större fastighet i brandceller. De finns för att minska spridningen och består av avgränsade delar som under en viss tid kan hindra en brand från att spridas till andra delar av byggnaden. Brandcellen avgränsas genom väggar, tak, golv eller dylikt. Till exempel så är en lägenhet ett exempel på en egen brandcell.

Stoppa spridning, rökutveckling och temperaturstigning med rätt material och färg

För att dessa utrymmen ska kunna stå emot brand och spridning så bra som möjligt så krävs ett bra brandskydd. Exempel på det kan vara brandskyddsmålning, brandisolering och fogning. Brandskyddsmålning är färg som man målar på olika ytskikt för att hindra uppkomst och spridning av brand. Färgen minskar dessutom temperaturstigning och rökutveckling vilket är väldigt viktigt vid en räddningsinsats.

Med rätt slags isolering så är det möjligt att skydda ventilationskanaler och även bärande konstruktion. Brandskyddsisolering innebär att man isolerar med material som klarar väldigt höga temperaturer. På det sättet minskar risken att bärande konstruktioner fattar eld vid en eventuell brand, det gör i sin tur att skadorna lindras. Brandfogning betyder att man fogar där det finns krav på brandsäkerheten i fastigheten. Det är vanligt att göra till exempel runt dörrpartier, tak och vägganslutningar. 

Specialister på brandskydd i Stockholm

Om man söker en pålitlig brandskyddsfirma i Stockholm så kan man vända sig till Brandkraft. De utför olika typer av brandskyddsarbeten med välutbildad personal som arbetar flexibelt och är lyhörda för att på bästa sätt kunna möta kunders behov och önskemål. Brandkraft tar sig an stora och små uppdrag med målet att brandsäkra byggnader eller att återigen täta brandcellsgränser om till exempel en hantverkare har installerat nya kablar, rör eller ventilationssystem.

På brandkraft.se kan man läsa mer om hur de kan hjälpa till med allt inom brandskydd.

 

 

 

Fler nyheter